S.C. Trident Automotive S.R.L. cu sediul în Jucu de Mijloc, Nr. 212A, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului din Cluj-Napoca sub numarul J12/2772/2022, cod fiscal RO 46138460, tel. 0773 812 254, in calitate de operator si imputernicit, avand responsabil cu protectia datelor - Adrian D., prelucreaza date cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de reclama, marketing, publicitate, statistici, servicii de asigurare si reasigurare, comunicatii electronice, vanzare.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate pana la revocarea consimtamantului.

Protecția datelor cu caracter personal furnizate la închirierea unei mașini :

La TRD Rent a Car, protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi. În cadrul procesului de închiriere a mașinii, solicităm anumite informații cu caracter personal în scopul încheierii contractului și a furnizării serviciilor solicitate. Iată mai multe informații despre protecția datelor cu caracter personal furnizate:

Confidențialitatea datelor: Compania TRD Rent a Car respectă confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să le protejeze în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor.

Colectarea datelor personale: În procesul de închiriere a mașinii, vă solicităm să furnizați anumite informații cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data și locul de naștere, numărul și data de eliberare a permisului de conducere etc. Aceste informații sunt necesare pentru a încheia contractul de închiriere și pentru a vă oferi serviciile solicitate.

Utilizarea datelor personale: Datele personale furnizate vor fi utilizate exclusiv în scopul închirierii mașinii și pentru a vă contacta în legătură cu rezervarea și serviciile asociate. Nu vom dezvălui sau vinde datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu excepția situațiilor în care este necesar în conformitate cu legile și reglementările aplicabile sau în cazul în care aveți consimțământul explicit.

Stocarea și securitatea datelor: Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate într-un mediu securizat și accesul la acestea va fi limitat doar personalului autorizat. Implementăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, utilizării sau divulgării.

Drepturile dumneavoastră: Aveți dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am colectat. De asemenea, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sau de a vă opune prelucrării acestora în anumite circumstanțe. Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări sau solicitări legate de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați.

Concluzie: La TRD Rent a Car, ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal și să le utilizăm numai în scopurile prevăzute de lege și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

Mai multe informatii despre Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) regasiti aici.